Dokumenter fra generalforsamlinger 2021

Alle relevante dokumenter fra den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling, 2021, er nu tilgængelige under “Information” > Generalforsamlinger.

Link til Gribskov Kommunes regler for beskæring af træer og buske langs vejen findes længere nede på siden under “Ældre indlæg” > Forskellige forhold vedrørende områdets vedligeholdelse, 1.aug. 2018.

Ligeledes er de nye vedtægter vedtaget på på generalforsamlingerne tilgængelig under “Information” > Vedtægter.

Næste års ordinære generalforsamling afholdes på Tinggården, lørdag d.11.juni, 2022.

Internet/fibernet på Sandet

Kære medlemmer af ejerlauget Sandbo
Bestyrelsen har modtaget nedenstående henvendelse fra en af de andre grundejerforeninger på Sandet vedrørende udrulning af fibernet i vores område. Bestyrelsen vil gerne bakke op om initiativet og opfordre alle interesserede til at gå ind på Onefibers hjemmeside ( www.onefiber.dk ) og tilmelde sig på interesselisten. Også gerne, som nævnt i henvendelsen fra Klitrosen, kontakte Thomas Pedersen fra Onefiber direkte.Grundejerforeningen Klitrosen har allerede i ugen op til påske haft et orienterende møde med Onefiber , så der er etableret kontakt, og jo større interessen er, jo større er også sandsynligheden for at projektet bliver til noget.

Venlig hilsen

Bestyrelsen, ejerlauget Sandbo

Kære nabo-grundejerforeninger,

Denne henvendelse kommer fra grundejerforeningen Klitrosen på Tibirke Sand. Kort fortalt handler det om, at hvis vi som grundejere ønsker at der lægges fibernet ud i området, så skal vi aktivt tilkendegive interessen overfor den leverandør, der pt. afsøger opbakningen til tilslutningen, i fald de vælger at gå i jorden.Ved at udtrykke interesse på deres hjemmeside – eller endnu bedre; ved at kontakte leverandøren direkte – øges sandsynligheden for at vi kan få en helt anden internetadgang, end den de fleste af os i dag har mulighed for. Til alles gavn. HVIS der udrulles fiber og hvis man som bolig takker Ja til tilslutningen på egen matrikel, så forpligter man sig til 6 måneders internetabonnement hos en af en håndfuld udbydere, som man selv vælger blandt de udbydere, Onefiber har aftale med. Selve tilslutningen er gratis. Man kan i sagens natur helt undlade tilslutning. Kontakt evt. Thomas Pedersen fra Onefiber på tlf.: 3049 5371 eller e-mail: thoped@globalconnect.dk – ved at kontakte Thomas øges sandsynligheden for at projektet gennemføres. Du er også velkommen til at ringe til mig for evt. afklarende spørgsmål inden kontakt til Thomas Pedersen.

Venligst Tonny Johansen, tlf.: 2911 7004 Klitrosevej 32 – 3300 Frederiksværk

Kontingentopkrævning for 20/21

Kære medlemmer af ejerlauget Sandbo
Bestyrelsen ønsker jer hermed – trods coronagenvordigheder og dertil hørende afsavn – en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Idet flere af jer allerede har spurgt til det, vil vi samtidig benytte lejligheden til at informere lidt om kontingentopkrævningen for 20/21. Der er især to forhold, der har medvirket til at kontingentopkrævningen endnu ikke er sendt ud. Dels det sene tidspunkt for årets generalforsamling, og dels administratorskiftet, hvor interne problemer hos den nye administrator har forsinket udsendelsen. Bestyrelsen har fået en fyldestgørende forklaring på disse forhold og ser med sindsro frem til at samarbejdet med vores nye administrator vil fungere tilfredsstillende fremover. Der sigtes nu mod udsendelse af kontingenopkrævningen i starten af det nye år med betalingsfrist 1.februar 2021.

Venlig hilsen

Bestyrelsen, Sandbo

Overflytning afsluttet

Alt indhold er nu overført fra den gamle hjemmeside. Der er naturligvis småting der skal ændres for at få mest muligt ud af den nye hjemmeside men al information er flyttet.

Bemærk at man nu kan tilgå hjemmesiden via domænet sandbo-ejerlaug.dk Man behøver med andre ord ikke at navigere til Landligger.dk selvom hjemmesiden stadig er en del af denne.

Denne nye hjemmeside har en masse fordele som kan tages i nu og brug i fremtiden. Indtil videre kan man dog glæde sig over at hjemmesiden nu nemt vises på alle enheder blandt andet smartphones og PC.

Med venlig hilsen

René Bitsch

Administrator på Landligger.dk med flere.

Ny hjemmeside til Sandbo Ejerlaug

Vi er desværre løbet ind i problemer med den gamle hjemmeside og flytter derfor indhold til denne nye side. Flytningen forventes afsluttet med udgangen af denne måned.

Med venlig hilsen

René Bitsch

Administrator på Landligger.dk

Seneste nyt – 27-06-20

På hjemmesiden har der desværre vist sig problemer med at navigere i undersiderne via mobiltelefoner og tablets, så brug venligst en computer, hvis du gerne senere vil finde dokumenter på hjemmesiden.

Generalforsamling 2020 afholdes lørdag d.3.oktober kl.10 på restaurant Tinggården, Frederiksværkvej 182. Medlemsbrev, indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen samt bestyrelsens skriftlige beretning for året foreningsåret 2019-20 er udsendt til digitale medlemmer og resten vil i nær fremtid modtage disse dokumenter med posten. Dokumenterne kan også findes her på hjemmesiden under fanen Arkiv > Generalforsamlinger. Resterende dokumenter til generalforsamlingen som regnskab og budget fremsendes snarest.

Har du brug for hjælp, fordi du er i Corona-Karantæne?

Bor du i Sandbos område og er i Corona-karantæne, har et af vores medlemmer tilbudt at købe ind mv, hvis du har brug for den type hjælp.

Er det tilfældet, så kontakt formanden Søren Bald, som vil formidle kontakten til det hjælpsomme medlem.

Søren Bald: 2140 1789 eller bald1940@gmail.com

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN FOR SANDBO

HØRINGSSVAR TIL NATIONALPARKRÅDET, NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND.

Administratorskifte

I sensommeren 2019 meddelte vores mangeårige administrator, Bødkergården, at man pr. 1.1.2020 ville fusionere med WTC advokaterne A/S i Helsingør og derfor ikke kunne fortsætte som administrator for ejerlauget Sandbo. WTC har fremsendt et forslag til en administrationsaftale til et honorar, der var næsten tre gange så stort som det hidtidige honorar til Bødkergården. Bestyrelsen har selvsagt ikke accepteret dette. Efterfølgende har WTC meddelt at aftale og honorar ikke var til forhandling.

Bestyrelsen har derfor indhentet fire tilbud fra andre advokater/ejendomsadministratorer med henblik på at lave en administrationsaftale for Sandbo og forventer at have en ny aftale på plads inden årets ordinære generalforsamling. Har du behov for hurtig kontakt til ejerlauget, bedes du sende en mail til formanden.

Urørt skov bevares

11 af ejerlaugets medlemmer har ejendomme op til den såkaldte Sandflugtsplantage, der ligger vest for den gamle Sandkro. Naturstyrelsen ville have solgt dette stykke urørt skov, men har trukket forslaget tilbage, så det lille stykke skov bevares som urørt skov. Og dermed et fredeligt område for både dyr og gående.

Bemærk prisstigningen i Asserbo Vandværk

Du kan i det seneste nyhedsbrev fra Asserbo Vandværk se, at vi alle pålægges et ekstra bidrag på 500 kroner plus moms.

Bestyrelsen, ejerlauget Sandbo