Generalforsamling 2018

(12-10-17. opdateret 11-12-17):

Generalforsamling 2018: Lørdag d. 26.maj kl.10 i Kulturhusets lille sal, Helsinge.

REMA 1000: Stort set alle berørte parter har vendt sig mod planerne om at etablere et mere end 1000 m2 stort supermarked på SANDET som nabo til Tinggaarden. Se uddybende notat under fanen Info > Breve til medlemmerne.

I forbindelse med efterårets udbedring af vejene i området sker der som ønsket på generalforsamlingen en beskæring af træer og buske langs vejene, så kommunens krav hertil er opfyldt (se evt. link længere nede på siden). Medlemmerne bedes selv fjerne afskårne grene mm., som af vejmanden er blevet lagt i rabatten. Arbejdet med udfyldning af huller i vejene og pålægning af nyt grus i udvalgte områder forventes afsluttet med udgangen af oktober.

UPS! Det har taget længere tid at komme igang end forventet, men i skrivende stund er vejmanden igang. Chr.E. Bartholdys Alle skulle være afsluttet, der er oprenset grøfter på Tyttebærkrattet og vi forventer arbejdet afsluttet inden jul.