Forskellige forhold vedrørende områdets vedligeholdelse

Beskæring langs veje. Se www.gribskov.dk – Beskæring langs vejen

Fældning af træer: Vi har eksempler på, at grundejere har ryddet hele eller store dele af grunden for træer. Det er ikke tilladt hverken ifølge lokalplanen eller ifølge vores vedtægter. Træfældning må kun finde sted i begrænset omfang, og der skal genplantes hvis der fældes – med træer, der giver skovpræg.

Vedligehold af Store Ryvej: Se mere under dette link.

Om overfladevand og regnvand: Læs de to pjecer fra Gribskov kommune under følgende to links.

Om overfladevand

Om regnvand