Gribskov kommune om reglerne for hegn på Sandet

(01-08-18):

Gribskov kommune har i løbet af sommeren via eBoks udsendt en beskrivelse af reglerne for hegn på Sandet.

Da enkelte af parcellerne i grundejerforeningen ligger i Halsnæs kommune – det drejer sig om parcellerne på vestsiden af Birkestien og på Arresø Alle vest for Birkestien – har ejerne her ikke fået den pågældende skrivelse, men kan altså finde den via ovenfor omtalte link.