Referat fra generalforsamlingen

(04-06-19):

Referat fra generalforsamlingen, lørdag d.25.maj, kan nu findes under Info > Generalforsamlinger.

Oplysninger om kontingentopkrævning, medlemsbrev mm. fremsendes af foreningens administrator, Bødkergården, på et senere tidspunkt.

Allerede nu kan det imidlertid være på sin plads at fremhæve, at der på generalforsamlingen blev vedtaget et almindeligt kontingent på 900 kr. for medlemmer, der er tilmeldt digital kommunikation og et forhøjet kontingent på 1100 kr. for medlemmer, der IKKE er tilmeldt digital kommunikation. Fra bestyrelsens side skal der derfor lyde en opfordring til at tilmelde sig digital kommunikation snarest muligt.

Tilmeldingen skal ske pr. email til foreningens sekretær, Leif Thy. Mailadresse og hvilke oplysninger, tilmeldingen skal indeholde, fremgår af bestyrelsens skriftlige beretning (se Generalforsamling 2019.