Kontingentopkrævning for 20/21

Kære medlemmer af ejerlauget Sandbo
Bestyrelsen ønsker jer hermed – trods coronagenvordigheder og dertil hørende afsavn – en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Idet flere af jer allerede har spurgt til det, vil vi samtidig benytte lejligheden til at informere lidt om kontingentopkrævningen for 20/21. Der er især to forhold, der har medvirket til at kontingentopkrævningen endnu ikke er sendt ud. Dels det sene tidspunkt for årets generalforsamling, og dels administratorskiftet, hvor interne problemer hos den nye administrator har forsinket udsendelsen. Bestyrelsen har fået en fyldestgørende forklaring på disse forhold og ser med sindsro frem til at samarbejdet med vores nye administrator vil fungere tilfredsstillende fremover. Der sigtes nu mod udsendelse af kontingenopkrævningen i starten af det nye år med betalingsfrist 1.februar 2021.

Venlig hilsen

Bestyrelsen, Sandbo