Overflytning afsluttet

Alt indhold er nu overført fra den gamle hjemmeside. Der er naturligvis småting der skal ændres for at få mest muligt ud af den nye hjemmeside men al information er flyttet.

Bemærk at man nu kan tilgå hjemmesiden via domænet sandbo-ejerlaug.dk Man behøver med andre ord ikke at navigere til Landligger.dk selvom hjemmesiden stadig er en del af denne.

Denne nye hjemmeside har en masse fordele som kan tages i nu og brug i fremtiden. Indtil videre kan man dog glæde sig over at hjemmesiden nu nemt vises på alle enheder blandt andet smartphones og PC.

Med venlig hilsen

René Bitsch

Administrator på Landligger.dk med flere.

Ny hjemmeside til Sandbo Ejerlaug

Vi er desværre løbet ind i problemer med den gamle hjemmeside og flytter derfor indhold til denne nye side. Flytningen forventes afsluttet med udgangen af denne måned.

Med venlig hilsen

René Bitsch

Administrator på Landligger.dk

Seneste nyt – 27-06-20

På hjemmesiden har der desværre vist sig problemer med at navigere i undersiderne via mobiltelefoner og tablets, så brug venligst en computer, hvis du gerne senere vil finde dokumenter på hjemmesiden.

Generalforsamling 2020 afholdes lørdag d.3.oktober kl.10 på restaurant Tinggården, Frederiksværkvej 182. Medlemsbrev, indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen samt bestyrelsens skriftlige beretning for året foreningsåret 2019-20 er udsendt til digitale medlemmer og resten vil i nær fremtid modtage disse dokumenter med posten. Dokumenterne kan også findes her på hjemmesiden under fanen Arkiv > Generalforsamlinger. Resterende dokumenter til generalforsamlingen som regnskab og budget fremsendes snarest.

Har du brug for hjælp, fordi du er i Corona-Karantæne?

Bor du i Sandbos område og er i Corona-karantæne, har et af vores medlemmer tilbudt at købe ind mv, hvis du har brug for den type hjælp.

Er det tilfældet, så kontakt formanden Søren Bald, som vil formidle kontakten til det hjælpsomme medlem.

Søren Bald: 2140 1789 eller bald1940@gmail.com

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN FOR SANDBO

HØRINGSSVAR TIL NATIONALPARKRÅDET, NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND.

Administratorskifte

I sensommeren 2019 meddelte vores mangeårige administrator, Bødkergården, at man pr. 1.1.2020 ville fusionere med WTC advokaterne A/S i Helsingør og derfor ikke kunne fortsætte som administrator for ejerlauget Sandbo. WTC har fremsendt et forslag til en administrationsaftale til et honorar, der var næsten tre gange så stort som det hidtidige honorar til Bødkergården. Bestyrelsen har selvsagt ikke accepteret dette. Efterfølgende har WTC meddelt at aftale og honorar ikke var til forhandling.

Bestyrelsen har derfor indhentet fire tilbud fra andre advokater/ejendomsadministratorer med henblik på at lave en administrationsaftale for Sandbo og forventer at have en ny aftale på plads inden årets ordinære generalforsamling. Har du behov for hurtig kontakt til ejerlauget, bedes du sende en mail til formanden.

Urørt skov bevares

11 af ejerlaugets medlemmer har ejendomme op til den såkaldte Sandflugtsplantage, der ligger vest for den gamle Sandkro. Naturstyrelsen ville have solgt dette stykke urørt skov, men har trukket forslaget tilbage, så det lille stykke skov bevares som urørt skov. Og dermed et fredeligt område for både dyr og gående.

Bemærk prisstigningen i Asserbo Vandværk

Du kan i det seneste nyhedsbrev fra Asserbo Vandværk se, at vi alle pålægges et ekstra bidrag på 500 kroner plus moms.

Bestyrelsen, ejerlauget Sandbo

Referat fra generalforsamlingen

(04-06-19):

Referat fra generalforsamlingen, lørdag d.25.maj, kan nu findes under Info > Generalforsamlinger.

Oplysninger om kontingentopkrævning, medlemsbrev mm. fremsendes af foreningens administrator, Bødkergården, på et senere tidspunkt.

Allerede nu kan det imidlertid være på sin plads at fremhæve, at der på generalforsamlingen blev vedtaget et almindeligt kontingent på 900 kr. for medlemmer, der er tilmeldt digital kommunikation og et forhøjet kontingent på 1100 kr. for medlemmer, der IKKE er tilmeldt digital kommunikation. Fra bestyrelsens side skal der derfor lyde en opfordring til at tilmelde sig digital kommunikation snarest muligt.

Tilmeldingen skal ske pr. email til foreningens sekretær, Leif Thy. Mailadresse og hvilke oplysninger, tilmeldingen skal indeholde, fremgår af bestyrelsens skriftlige beretning (se Generalforsamling 2019.