Seneste nyt – 27-06-20

På hjemmesiden har der desværre vist sig problemer med at navigere i undersiderne via mobiltelefoner og tablets, så brug venligst en computer, hvis du gerne senere vil finde dokumenter på hjemmesiden.

Generalforsamling 2020 afholdes lørdag d.3.oktober kl.10 på restaurant Tinggården, Frederiksværkvej 182. Medlemsbrev, indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen samt bestyrelsens skriftlige beretning for året foreningsåret 2019-20 er udsendt til digitale medlemmer og resten vil i nær fremtid modtage disse dokumenter med posten. Dokumenterne kan også findes her på hjemmesiden under fanen Arkiv > Generalforsamlinger. Resterende dokumenter til generalforsamlingen som regnskab og budget fremsendes snarest.

Referat fra generalforsamlingen

(04-06-19):

Referat fra generalforsamlingen, lørdag d.25.maj, kan nu findes under Info > Generalforsamlinger.

Oplysninger om kontingentopkrævning, medlemsbrev mm. fremsendes af foreningens administrator, Bødkergården, på et senere tidspunkt.

Allerede nu kan det imidlertid være på sin plads at fremhæve, at der på generalforsamlingen blev vedtaget et almindeligt kontingent på 900 kr. for medlemmer, der er tilmeldt digital kommunikation og et forhøjet kontingent på 1100 kr. for medlemmer, der IKKE er tilmeldt digital kommunikation. Fra bestyrelsens side skal der derfor lyde en opfordring til at tilmelde sig digital kommunikation snarest muligt.

Tilmeldingen skal ske pr. email til foreningens sekretær, Leif Thy. Mailadresse og hvilke oplysninger, tilmeldingen skal indeholde, fremgår af bestyrelsens skriftlige beretning (se Generalforsamling 2019.

Generalforsamling 2019

(17-05-19):

Generalforsamling 2019: Lørdag d.25.maj, kl.10, Helsinge Kulturhus.

Indkaldelse, dagsorden, bestyrelsens skriftlige beretning, resultatopgørelse (regnskab) samt budget for 2019/2020 kan findes under Info > Generalforsamlinger.

Digital kommunikation: Alle, der tidligere har afleveret en tilmeldingsseddel eller sendt en tilmelding pr. mail til sekretæren, er registreret. Fremover skal tilmelding kun sendes til sekretæren (se bestyrelsens skriftlige beretning mht. hvilke informationer, tilmeldingen skal indeholde). Der er d.d. 106 tilmeldte. Bestyrelsen vil gerne opfordre så mange som muligt til at tilmelde sig.

Generalforsamling 2018

(12-10-17. opdateret 11-12-17):

Generalforsamling 2018: Lørdag d. 26.maj kl.10 i Kulturhusets lille sal, Helsinge.

REMA 1000: Stort set alle berørte parter har vendt sig mod planerne om at etablere et mere end 1000 m2 stort supermarked på SANDET som nabo til Tinggaarden. Se uddybende notat under fanen Info > Breve til medlemmerne.

I forbindelse med efterårets udbedring af vejene i området sker der som ønsket på generalforsamlingen en beskæring af træer og buske langs vejene, så kommunens krav hertil er opfyldt (se evt. link længere nede på siden). Medlemmerne bedes selv fjerne afskårne grene mm., som af vejmanden er blevet lagt i rabatten. Arbejdet med udfyldning af huller i vejene og pålægning af nyt grus i udvalgte områder forventes afsluttet med udgangen af oktober.

UPS! Det har taget længere tid at komme igang end forventet, men i skrivende stund er vejmanden igang. Chr.E. Bartholdys Alle skulle være afsluttet, der er oprenset grøfter på Tyttebærkrattet og vi forventer arbejdet afsluttet inden jul.

Generalforsamling, 2017

Ordinær generalforsamling lørdag den 20. maj kl. 10 i Helsinge Kulturhus.

(mødeindkaldelse, dagsorden, referat og bilag er tilgængelig på hjemmesiden)

Ekstraordinær generalforsamling søndag den 18. juni kl. 10 på adressen Sandbogaards Alle 5 (OBS!: tid og sted er ændret i forhold til den oprindelige udmelding. Mødeindkaldelse og dagsorden er tilgængelig på hjemmesiden).

foto:Jørgen Meilvang