Kontingentopkrævning for 20/21

Kære medlemmer af ejerlauget Sandbo
Bestyrelsen ønsker jer hermed – trods coronagenvordigheder og dertil hørende afsavn – en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Idet flere af jer allerede har spurgt til det, vil vi samtidig benytte lejligheden til at informere lidt om kontingentopkrævningen for 20/21. Der er især to forhold, der har medvirket til at kontingentopkrævningen endnu ikke er sendt ud. Dels det sene tidspunkt for årets generalforsamling, og dels administratorskiftet, hvor interne problemer hos den nye administrator har forsinket udsendelsen. Bestyrelsen har fået en fyldestgørende forklaring på disse forhold og ser med sindsro frem til at samarbejdet med vores nye administrator vil fungere tilfredsstillende fremover. Der sigtes nu mod udsendelse af kontingenopkrævningen i starten af det nye år med betalingsfrist 1.februar 2021.

Venlig hilsen

Bestyrelsen, Sandbo

Overflytning afsluttet

Alt indhold er nu overført fra den gamle hjemmeside. Der er naturligvis småting der skal ændres for at få mest muligt ud af den nye hjemmeside men al information er flyttet.

Bemærk at man nu kan tilgå hjemmesiden via domænet sandbo-ejerlaug.dk Man behøver med andre ord ikke at navigere til Landligger.dk selvom hjemmesiden stadig er en del af denne.

Denne nye hjemmeside har en masse fordele som kan tages i nu og brug i fremtiden. Indtil videre kan man dog glæde sig over at hjemmesiden nu nemt vises på alle enheder blandt andet smartphones og PC.

Med venlig hilsen

René Bitsch

Administrator på Landligger.dk med flere.

Ny hjemmeside til Sandbo Ejerlaug

Vi er desværre løbet ind i problemer med den gamle hjemmeside og flytter derfor indhold til denne nye side. Flytningen forventes afsluttet med udgangen af denne måned.

Med venlig hilsen

René Bitsch

Administrator på Landligger.dk

Seneste nyt – 27-06-20

På hjemmesiden har der desværre vist sig problemer med at navigere i undersiderne via mobiltelefoner og tablets, så brug venligst en computer, hvis du gerne senere vil finde dokumenter på hjemmesiden.

Generalforsamling 2020 afholdes lørdag d.3.oktober kl.10 på restaurant Tinggården, Frederiksværkvej 182. Medlemsbrev, indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen samt bestyrelsens skriftlige beretning for året foreningsåret 2019-20 er udsendt til digitale medlemmer og resten vil i nær fremtid modtage disse dokumenter med posten. Dokumenterne kan også findes her på hjemmesiden under fanen Arkiv > Generalforsamlinger. Resterende dokumenter til generalforsamlingen som regnskab og budget fremsendes snarest.