Foreninger

Landliggersammenslutninger

De fleste grunde i Ejerforeningen Sandbo ligger i www.landligger.dk.

Læs om Landliggersammenslutningen Gribskov Vest her: www.landligger.dk

Resten af vore grunde ligger i Halsnæs Kommune.

Læs om Landliggersammenslutningen Halsnæs her: www.landligger-halsnaes.dk

Arresøgruppen

Arresøgruppen har følgende målsætning:

Gruppens formål er at fremme sager vedrørende Arresø af fælles interesse for ejere af sommerhuse eller helårsboliger omkring Arresø.

Det sker bl.a. gennem deltagelse i det af Naturstyrelsen nedsatte Brugerråd for Arresø, og ved almindelig information til og fra de berørte myndigheder.

Læs mere her: arresogruppen.dk